Detail of the student project

List
Topic:Hybrid Cloud
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Šedivý CSc.
Announce as:DP,SOP
Description:popište současný stav cloud computingu, tj. poskytovatelů IaaS a PaaS z pohledu veřejného a privátního cloudu. Analyzujte a popište nabízená řešení, operační systémy pro privátní cloud. Navrhěte a implementujte privátní cloud. Napište SaaS aplikaci, která bude dovolovat spoštění úloh na veřejném i privátním cloudu. Aplikaci navrhněte tak aby oprimalizovala spouštění úloh tak aby byla zaručena co největší dostupnost a současně nízká cena.
Date:23.06.2011
Responsible person: Petr Pošík