Detail of the student project

List
Topic:Algoritmy pro analýzu HRV
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Cílem práce je implementovat základní algoritmy pro analýzu variability srdečního rytmu, vyhodnotit jejich účinnost a navrhnout jejich zlepšení a implementovat ho. Algoritmy budou testovány na reálných databázích.
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Date:17.09.2012
Responsible person: Petr Pošík