Detail of the student project

List
Topic:Analýza svalových signálů EMG.
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Student se seznámí se základy měření svalové aktivity pomocí povrchového EMG. V jazyce Matlab navrhne metody parametrizace EMG signálu a porovná jejich využití pro analýzu síly, únavy a pohybu.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Instruction:Vypracování analýzy EMG signálu v a implementace jazyce Matlab.
Bibliography:Dodá vedoucí.
Realization form:Kód v jazyce Matlab.
Date:04.10.2012
Responsible person: Petr Pošík