Detail of the student project

List
Topic:Návrh a implementace grafického rozhraní pro rozpoznávání vývojových diagramů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Bresler
Announce as:BP
Description:Vývojový diagram je druh diagramu, který slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo obecného procesu. Vývojové diagramy jsou často využívány v rozličných odvětvích a jejich tvorba může být těžkopádná. S nástupem tabletů a dotykových displejů obecně je cílem vytvářet diagramy člověku přirozeným způsobem - kresbou. Na tabletu nakreslený diagram je tedy nutné převést do vnitřní reprezentace programu (rozpoznat) a vizualizovat v určitém grafickém stylu.Cílem práce je převést anotovanou databázi diagramů ve formátu XML do navržené vnitřní reprezentace a vytvořit grafické rozhraní, které na základě vnitřní reprezentace bude diagramy vizualizovat. Dalším možným krokem je propojení grafického rozhraní se stávajícími rozpoznávacími algoritmy. Aplikace bude implementována v jazyce C#.
Zájemci mohou přímo kontaktovat vedoucího práce a domluvit si nezávaznou schůzku.
Instruction:Nastudovat syntaxi a sémantiku vývojových diagramů a navrhnout vnitřní reprezentaci diagramu.
Navrhnout a implementovat vizualizaci diagramů dle vnitřní reprezentace.
Bibliography:[1] Rob Miles, C# Programming, Edition 4.0, August 2012.

[2] K. H. Goldberg, XML: Visual QuickStart Guide, Peachpit Press 2009.
Realization form:Návrh datové struktury pro reprezentaci vývojového diagramu, Software
Date:14.11.2012
Responsible person: Petr Pošík