Detail of the student project

List
Topic:IP lůžko. Sensorika a zpracování dat přímo na lůžku
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jaromír Doležal PhD.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:Jiří Chod
Description:Studie potřeb a možností tzv. IP lůžka, tedy přímo připojitelného do sítě LAN s vlastní WEB adresou a zpracováním i přechodným ukládáním dat získaných o osobě z lůžka
Například pravidelné měření váhy, záznam otřesů – převalování na lůžku, měření délky spánku. Rozlišení klidného a neklidného spaní, přítomnost, nepřítomnost na lůžku, odchody na WC (ve spojení s detektory na WC) apod.
Date:01.02.2017
Responsible person: Petr Pošík