Detail of the student project

List
Topic:Pokročilá analýza EEG pomocí pravděpodobnostní lokalizace zdrojů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:PRO
Description:Student provede analýzu EEG signálu z kognitivního experimentu a aplikuje metodu MPT na signál. Následně provede rozbor analýzy a interpretaci výsledků. Výsledky porovná s podobnou metodou (DIPFIT)
Date:08.10.2013
Responsible person: Petr Pošík