Detail of the student project

List
Topic:Měření vlastností nf generátorů
Supervisor:Jan Kučera
Announce as:PTO
Description:Úkolem týmu je připravit a odzkoušet měření vlastností generátorů sinusového napětí. Jedná se o měření linearity a fázového posuvu dvou kanálů generátoru sinusového napětí do 20 kHz. K synchronizaci generátorů je potřeba přivést do laboratoře hodinový signál. Dále třeba automatizovat měření referenčních odporů, které budou použity pro ověření linearity generátorů.
Date:11.02.2014
Max.number of students:4
Booked students:Bronislav Robenek, Tomáš Bäumelt
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík