Detail of the student project

List
Topic:Formace bezpilotích a pozemních robotů helikoptér v simulátoru V-REP
Supervisor:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Announce as:PTO
Description:Cílem práce bude importovat systém vyvíjený skupinou inteligentní a mobilní robotiky do simulačního prostředí V-REP (virtual robot experimentation platform) http://www.coppeliarobotics.com/ Tým systém otestuje a bude analyzovat vliv simulovaného proudu vzduchu (tato funkce je součástí simulátoru) a dynamiky helikoptér na chování formace. Na základě získaných výsledků systém upraví a doplní o nezbytné součásti tak, aby byl schopen stabilizovat formaci a navigovat ji do požadované pozice. V případě zájmu bude týmu umožněn přístup k reálným helikoptérám a robotům pro testování dosažených výsledků
Date:14.02.2014
Max.number of students:4
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík