Detail of the student project

List
Topic:Systém pro měření sil v řízení letadla
Supervisor:Pavel Pačes
Announce as:PTO
Description:Cílem projektu je osadit a zprovoznit dva prototypy systému pro sběr dat ze souboru tenzometrů, které se připevňují na řídící prvky letadla (řídicí páka a nožní ovládání směrovky). Systém je funkční a jeho první varianta je otestovaná. V současné době je potřeba osadit dvě nové desky plošných spojů, nahrát existující software, systém zkalibrovat a vyzkoušet s existujícícm SW pro platformu Android. Podle počtu přihlášených studentů je možné téma upravit a jednotlivé části zadání rozšířit (úprava existujícího SW pro měřicí procesor a platformu Android).
Date:16.02.2015
Max.number of students:6
Booked students:Adam Ficenec, Jakub Suchý, Jan Valeš
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík