Detail of the student project

List
Topic:Analýza vlivu kaskádního zapojení zesilovačů pro HDEEG na výsledky automatických analýz záznamů.
Supervisor:Petr Ježdík
Announce as:DP,BP,SOP,PRO,PTO
Description:Centrum pro epilepsii Motol využívá nové zařízení pro snímání High Density EEG svých pacientů. Téma si klade za cíl analyzovat vlastnosti vstupních zesilovačů přístroje a jejich vliv na použité metody zpracování záznamů
Instruction:Centrum pro epilepsii Motol využívá nové zařízení pro snímání High Density EEG svých pacientů. Téma si klade za cíl analyzovat vlastnosti vstupních zesilovačů přístroje a jejich vliv na použité metody zpracování záznamů
Realization form:programování v Matlabu, měření
Date:22.02.2016
Max.number of students:0
Responsible person: Petr Pošík