Detail of the student project

List
Topic:Návrh a realizace mikro-elektrodového implantátu pro snímání mikro-EEG
Supervisor:Petr Ježdík
Announce as:DP,BP,SOP,PRO,PTO
Description:Ve spolupráci s FÚ AVČR byl v laboratořích LVR FEL navržen a realizován prototyp implantátu s úspěchem používaným na chronických modelech epilepsie. Cílem tématu je pokračovat ve vývoji ve smyslu optimalizace výrobního postupu nebo designu implantátu v duchu SMART senzoru.
Instruction:Ve spolupráci s FÚ AVČR byl v laboratořích LVR FEL navržen a realizován prototyp implantátu s úspěchem používaným na chronických modelech epilepsie. Cílem tématu je pokračovat ve vývoji ve smyslu optimalizace výrobního postupu nebo designu implantátu v duchu SMART senzoru.
Date:22.02.2016
Max.number of students:0
Responsible person: Petr Pošík