Detail of the student project

List
Topic:Navigace mobilního robota Jackal
Supervisor:Ing. Pavel Krsek Ph.D., Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Announce as:PTO
Description:Úkolem je připravit programové vybavení, které umožní pohyb mobilního robota Jackal v prostředí kanceláří či výrobní haly (interiér). Robot se bude pohybovat po trase, kterou zadá obsluha v mapě vzniklé na základě elektronických výkresů interiéru. Při pohybu musí robot reagovat na nově se objevující pohyblivé i pevné překážky. Překážky by se měl snažit objet či přivolat obsluhu pokud není bezpečné objetí možné. Robot bude mapu aktualizovat v průběhu svého pohybu na základě svých pozorování.
Date:10.05.2019
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík