Detail of the student project

List
Topic:Sledování pohyblivých objektů robotickou helikoptérou
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Cílem práce je vytvoření systému pro malou robotickou helikoptéru, který umožní detekci a sledování pohyblivých objektů na zemi. Hlavní část práce bude spočívat ve zpracování obrazu z kamery a implementaci algoritmů pro detekci pohyblivých objektů v obraze pořízeném z pohybující-se kamery.
Instruction:Prostudujte existující metody pro stabilizaci obrazu a detekci pohybujících se objektů v obraze.
Vhodnou metodu implementujte s využitím existujících state-of-the art knihoven.
Experimentálně ověřte funkci implementace, její přesnost a robustnost.
Realization form:implementace v C/C++, případně jiném jazyku po dohodě s vedoucím
Date:20.09.2018
Responsible person: Petr Pošík