Detail of the student project

List
Topic:Vzajemná lokalizace robotických helikoptér
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba Garant: Ing. Jan Chudoba
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Description:Cílem práce je ověření vlastností systému pro měření vzdálenosti na rádiovém principu, který by měl být aplikován na měření vzájemné polohy malých robotických helikoptér. Práce bude postavena na existujícím integrovaném modulu, což znamená že nebude nutné řešit rádiovou část. V rámci práce bude nutné implementovat kód pro jednočip, který bude realizovat převodník mezi obvodem a PC.
Instruction:- seznamte se se specifikací daného obvodu pro rádiové měření vzdálenosti
- implementujte do vhodného jednočipu (např. ATmega) kód pro základní komunikaci s obvodem
- realizujte prototyp systému pro měření vzájemné vzdálenosti
- vyhodnoťte přesnost a robustnost řešení
Realization form:kód pro jednočip (C) + obslužný kód pro PC
Date:13.05.2019
Responsible person: Petr Pošík