Detail of the student project

List
Topic:Univerzální platforma pro demonstraci synchronizace času
Supervisor:Stanislav Drozd
Announce as:PTO
Description:Cílem projektu je návrh a realizace modulů pro získávání času z různých zdrojů (GPS/NTP/DCF77/RTC/...) + demonstrace jejich použití v podobě hodin pracujících na principu "split flap" (příklad: https://www.youtube.com/watch?v=NEzza-dG2MA).
Konfigurace (výběr preferovaného zdroje času, nastavení alarmů a pod.) bude realizována bezdrátově - s použitím jednoduché správcovské aplikace.
Date:13.02.2019
Max.number of students:6
Booked students:Filip Ravas, Jerguš Hlavatý
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík