Detail of the student project

List
Topic:FuTy – Furniture Tycoon
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Hodík , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Announce as:PMI
Description:FuTy je prostředí pro simulaci vyjednávání o tvorbě dodavatelsko-obchodních řetězců. Seznamte se se systémem FuTy a navrhněte pro něj a v programovacím jazyce JAVA implementujte agenta účastnícího se vyjednávání a obchodování.
(http://agents.felk.cvut.cz)
Date:09.09.2005
Responsible person: Petr Pošík