Detail of the student project

List
Topic:Témata vypsaná skupinou Inteligentní Mobilní Robotiky
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc.
Announce as:PMI
Description:Vzhledem k tomu že na semestrální práci typicky navazuje diplomová práce, jsou témata semestrálních prací víceméně shodná s tématy Diplomových prací.

Ohledně konkrétních dotazů kontaktujte pracovníky skupiny Inteligentní Mobilní Robotiky
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík