Detail of the student project

List
Topic:Sekvenční genetické algoritmy
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Seznamte se se základními principy genetických algoritmů.
Implementujte genetický algoritmus s více populacemi zapojenými sekvenčně za sebou.
Na základě experimentů analyzujte vlastnosti tohoto algoritmu a porovnejte jej s paralelními genetickými algoritmy.
Date:18.09.2006
Responsible person: Petr Pošík