Detail of the student project

List
Topic:Efektivní implementace interpolace obrazové funkce
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Matoušek Ph.D.
Announce as:PMI
Description:Interpolace obrazové funkce je jedna ze základních metod digitálního zpracování obrazu. Jejím cílem je získání hodnoty obrazové funkce v libovolném bodě digitálního obrazu, typicky s~neceločíselnými pixelovými souřadnicemi. Jedná se tedy o~aproximaci původní spojité obrazové funkce, jejímž navzorkováním vznikl digitální obraz. Základní využití interpolace nalezneme při geometrické transformaci obrazu.

Úkolem práce je seznámit se s metodami interpolace digitálního obrazu (zejména lineární, kubické a splinové; literaturu dodá vedoucí práce) a navrhnout a realizovat efektivní implementaci, včetně podrobné dokumentace.

Očekává se implementace v C nebo C++ pod Matlabem (MEX funkce).
Date:30.10.2007
Responsible person: Petr Pošík