Detail of the student project

List
Topic:Plánování cesty s cílem kompletního pokrytí plochy
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc.
Announce as:PMI
Description:Prostudujte metody používané pro plánování trajektorie s cílem kompletního pokrytí plochy na známé polygonální mapě. Zvolte dvě metody, které naimplementujte a porovnejte jejich chování na různých typech prostředí z hlediska efektivity (% pokryté plochy, opakované průjezdy, nepřístupná místa atd.)

Požadované znalosti: Java, C++
Podklady: dodá vedoucí práce
Date:12.09.2005
Responsible person: Petr Pošík