Detail of the student project

List
Topic:Aplikace strojového učení pro zpracování lékařských dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP
Description:Cílem práce je jednak seznámit se s metodami strojového učení, jednak využít existující nástroj pro zvolenou metodu pro zpracování a vyhodnocování lékařských dat. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematiku navrhnout vhodnou reprezentaci lékařských dat (strukturování numerických, popř. nenumerických údajů), zvolený systém naučit, ověřit jeho správnost klasifikace a porovnat správnost klasifikace s další vybranou metodou. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících pracovišť lékařských fakult.
Date:02.11.2007
Responsible person: Petr Pošík