Detail of the student project

List
Topic:Databáze grafoelementů EEG
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Cílem práce je jednak seznámit se s problematikou analýzy EEG, zejména z pohledu popisu charakteristických rysů signálu, jednak se seznámit s metodami využívajícími pro zpracování zmíněné charakteristiky. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematikou rozšířit navrženou strukturu databáze pro uchovávání grafoelementů a implementovat ji, dále ověřit její funkčnost ve spolupráci s již existujícím programem pro klasifikaci. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících lékařských pracovišť. Hlavním partnerem bude FN Bulovka.
Date:02.11.2007
Responsible person: Petr Pošík