Detail of the student project

List
Topic:Tvorba anotací pro sémantický web
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Announce as:DP
Description:Jedná se o vývoj editoru ontologií, jež bude možné konvertovat do některého z jazyků sémantického webu (např. OWL). Výsledný prototyp se bude implementovat v jazyku Java. Znalost tohoto jazyka nebo vážný úmysl se ho dobře naučit jsou nutným předpokladem.
Date:10.09.2004
Responsible person: Petr Pošík