Detail of the student project

List
Topic:Pravděpodobnost na kvantových strukturách
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Announce as:DP
Description:Seznamte se s metodami popisu kvantových struktur (zejména ortomodulárních svazů) a pravděpodobnosti na nich.
Posuďte možnost využití nově objevených technik při řešení starých otevřených problémů.
Date:16.05.2019
Responsible person: Petr Pošík