Detail of the student project

List
Topic:Modelování a sledování identity s pomocí detektoru obličejů ve videu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:V Centru stojového vnímání (CMP) je k dispozici kvalitní detektor obličejů ve videu. Vytvořte z jeho pomocí program, který automaticky vytvoří model pro detekovaný obličej a bude sledovat pohyb daného obličeje (osoby) i detektovat nepřítomnost a opětnou přítomnost daného obličeje v obraze. Podobný systém ma řadu aplikací např. při automatické anotaci filmů či sledování pohybu osob.
Instruction:Seznamte se s metodami reprezentace obličeje (literaturu dodá vedoucí). Vybranou metodu implementujte a oveřte.
Date:10.10.2010
Responsible person: Petr Pošík