Detail of the student project

List
Topic:Adaptivní regulace elektrického přímotopu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Václav Chalupa DrSc.
Announce as:DP
Description:
Instruction:1. Ověřte a zhodnoťte vlastnosti několika algoritmů adaptivního řízení vytápění jedné místnosti objektu individuálním přímotopem.
2. Vyberte nejvhodnější algoritmus a realizujte vlastní regulátor.
3. Experimentálně prověřte v reálném objektu.
Date:19.09.2005
Responsible person: Petr Pošík