Detail of the student project

List
Topic:Analýza aktivity jednotlivých neuronů v časové oblasti
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:DP
Examiner:MUDr. Jakub Otáhal
Description:Cílem práce je vytvořit komponentu pro vyhledání a analýzu aktivity jednotlivých nervových buněk potkana. Jedná se o vyhledání hrotů dané charakteristiky ze záznamu jednoho kanálu extracelulárního potenciálu a jejich následná analýza v časové oblasti (frekvence, četnosti, apod.)
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:vytvořit program
Date:16.10.2006
Responsible person: Petr Pošík