Detail of the student project

List
Topic:Adaptivní regulace malé vytápěcí soustavy
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Václav Chalupa DrSc.
Announce as:DP
Description:
Instruction:1. Ověřte a zhodnoťte vlastnosti několika algoritmů adaptivní regulace procesu vytápění malého objektu (rodinného domu) vybaveného teplovodní vytápěcí soustavou. 2. K regulaci výkonu užijte oběhové čerpadlo.
3. Navrhněte a realizujte vlastní regulátor.
4. Experimentálně ověřte.
Date:19.09.2005
Responsible person: Petr Pošík