Detail of the student project

List
Topic:Heterogenní paralelní genetický algoritmus
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Announce as:BP
Description:Seznamte se s tzv. ostrovním modelem paralelního genetického algoritmu (GA). Navrhněte a naimplementujte paralelní GA, který bude každou populaci vyvíjet pomocí jiného genetického algorimu s jiným nastavením. Experimentálně ověřte funkci tohoto algoritmu a porovnejte jeho výsledky s klasickým paralelním GA, který vyvíjí všechny populace stejným GA.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:funkční program + zdrojový kód, dokumentace
Date:18.09.2006
Responsible person: Petr Pošík