Financování

Financování

Finanční podporu pro naše výzkumné aktivity, projekty, vývojové činnosti včetně výzkumných demonstrací a produktově orientovaných řešení získáváme (nebo jsme získávali) od následujících mezinárodních a národních agentur a společností:

Za obsah zodpovídá: Petr Pošík