Partneři z průmyslu

Průmysloví partneři

Katedra má velké zkušenosti se spoluprací s průmyslovými partnery. Často poskytujeme služby ve výzkumu a vývoji a/nebo školení předním průmyslovým společnostem a výzkumným laboratořím. Implementovali jsme zákaznická řešení v úzké spolupráci s firmami CertiCon a.s.Neovision s.r.o. v rámci národního Centra aplikované kybernetiky (CAK). Katedra kybernetiky je jedním ze zakládajících členů tohoto centra, které se soustředí na přenos know-how a technologií z výzkumných institucí do průmyslu.

Mezinárodní partneři z průmyslu/obrany

 • Rockwell Automation, USA: Multiagentní systémy, strojové učení a diagnostické algoritmy, inteligentní diagnostika motorů a čerpadel, expertní systémy, strojové vidění, atd.
 • Vitatron, NL: Vývoj softwaru, inteligentní testování softwaru pro kardiostimulátory
 • Honeywell, USA: Automatické video sledování
 • Grundfos, DK: Návrh inteligentního čerpadla
 • TeleDataElectronics, D: Vývoj algoritmů strojovéhu učení pro predikci spotřeby plynu
 • Toyota Motor Europe, BE: Aplikace počítačového vidění pro inteligentní vozidla
 • Samsung, KOR: Rozpoznávání obličejů v obrázcích
 • Cadence, D: Architektura plánovacího a rozvrhovacího nástroje pro designéry integrovaných obvodů
 • Hitachi, JP: Zpracování obrazu a detekce obličejů v obrázcích
 • Denso, JP: Diagnostika vozidla založená na multiagentních systémech
 • Robert Bosch, D: Diagnostické metody založené na počítačovém vidění
 • Texas Instruments, USA: Rozhraní a řízení pro digitální kamery
 • Volkswagen, D: Počítačové vidění
 • Air Force Research Laboratory, USA: Formování koalic, meta-uvažování a nedostupnost v multiagentních systémech, prevence kolizí v systému řízení letecké dopravy
 • Office of Naval Research, USA: Agentové technologie pro optimalizaci logistiky
 • US Army, CERDEC, USA: Modelování v multiagentních systémech, reflexe a vnímání
 • IHMC/NASA, USA: Agentová identifikace příčin poruch při výrobě vodíku

Národní partneři

Za obsah zodpovídá: Petr Pošík