Ing. Jiří Anýž presents PhD Thesis

On 2020-08-19 - 2020-08-19 14:00:00 at E112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Theme: Analysis of biochemical data
Supervisor: Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík