Katedra kybernetiky presents Arun Mukundan - obhajoba disertační práce/Arun Mukundan´s Dissertation Defense

On 2020-12-16 - 2020-12-16 10:00:00 at KN:E-218
Téma: Local Descriptors for Image Matching Retrieval
Školitel: Doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.
Školitel specialista: Georgios Tolias, Ph.D.
Obhajoba se koná polokontaktní formou bez fyzické účasti veřejnosti.
Zájemcům je vzdálená účast umožněna formou připojení k MS Teams, kde
si zájemce vytvoří svůj
účet a odešle žádost o připojení ke schůzce na e-mail
houskhel@fel.cvut.cz. E-mail je třeba zaslat nejpozději do úterý 15. 12.
2020 do 12 hodin.
Videopřenos bude možné sledovat na Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQlAS7MAn74ekXymi3D6GdKo


Theme: Local Descriptors for Image Matching Retrieval
Supervisor: Doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.
Co-supervisor: Georgios Tolias, Ph.D.
Dissertation Defense will take place in a semi-distance form without physical
public participation.Who interest in remotely participation, please create your
accout on MS Teamsand send an e-mail request to the e-mail address
houskhel@fel.cvut.cz.
We accept the e-mails until Tuesday 15, 2020, 12:00.
Video in time on Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQlAS7MAn74ekXymi3D6GdKo
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík