Katedra kybernetiky presents Mgr. Martin Pecka - obhajoba disertační práce/Martin Pecka´s Dissertation Defense

On 2021-02-16 - 2021-02-16 14:00:00 at KN:-218
Obhajoba se koná polokontantí formou. Zájemcům je vzdálená účast
umožněna formou připojení k MS Teams, kde si zájemce vytvoří svůj
účet a odešle žádost o připojení ke schůzce na e-mail
houskhel@fel.cvut.cz.E-mail je třeba zaslat nejpozději do 15.února 2021 do
12 hodin.
Videopřenos bude možné sledovat na https://youtu.be/vOuVW9ZCu_I
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 15. 2. 2021 do 12 hodin.

Dissertation Defense will take place by semi-contact form.
Who interest in remotely participating, please create your account on MS Teams
and send an e-mail request to the e-mail address houskhel@fel.cvut.cz.
We accept the e-mails until February 15, 2021, till 12:00.
Video in time on https://youtu.be/vOuVW9ZCu_I


Questions or comments from the public may be asked
via the e-mail address of the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz
no later than 15 February 2021, 12:00.

Theme: Safe Autonomous Reinforcement Learning
Supervisor: prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Supervisor specialist: doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík