Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Tomáš Báča - Obhajoba disertační práce/Tomas Baca´s Dissertation Defence

On 2021-09-30 - 2021-09-30 14:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Obhajoba se koná polokontanktní formou. Zájemcům o účast z řad
veřejnosti
bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po
předchozím ohlášení na e-mailu houskhel@fel.cvut.cz nejpozději do
27.9.2021. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 27. 9. 2021.

Dissertation Defense will take place in semi-contact form. Who interest in
remotely participating, please create your account on MS Teams and send an
e-mail request to the e-mail address houskhel@fel.cvut.cz. We accept the
e-mails
until September 27, 2021. Questions or comments from the public may be asked
via
the e-mail address of the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later
than September 27, 2021.

Theme: Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles
Supervisor: Doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Co-Supervisor: Ing. Michal Platkevič, Ph.D.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík