Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Ing. Vojtěch Pánek & Mgr. Tomáš Souček

On 2022-09-16 09:30:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - Ing. Vojtěch Pánek & Mgr. Tomáš Souček -
doktorský studijní program Informatika.
Zkouška se uskuteční dne 16. 9. 2022 od
9:30 hodin v místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní
formou. Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna
prostřednictvím
připojení ke schůzce MS TEAMs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acS8N0BqAFPwImBOpF9QGhU_Hb098X0vWw3N-H2NXrTo1%40thread.tacv2/1662545923242?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: pajdla@cvut.cz
nejpozději do 15.9. 2022.

State Doctoral Exam in the Doctoral Study program Computer Science of students
Vojtěch Pánek and Tomáš Souček will take place on September 16th, 2022
from
9:30 a.m., room KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Those interested in remote participation from the public will be able to do so
by joining the MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acS8N0BqAFPwImBOpF9QGhU_Hb098X0vWw3N-H2NXrTo1%40thread.tacv2/1662545923242?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: pajdla@cvut.cz no later than September 15th.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík