Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška DSP Bioinženýrství

On 2022-09-26 11:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška studentů Mgr. Lucie Jajcy a MSc. Chenga Kanga z
doktorského studijního programu Bioinženýrství.
Zkoušky se uskuteční dne 26. 9. 2022 od 11:00 hodin v místnosti
č.KN:E-218,
Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
Zájemci o účast z řad veřejnosti se mohou připojit ke zkoušce
prostřednictvím MS TEAMS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aF7C-kOu_rpBLkhzRwPwWTD4IMjnBP5SWQMUpejM4TU81%40thread.tacv2/1663251373341?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz
nejpozději do 23. 9. 2022.

State Doctoral Exam of Mgr. Lucie Jajcy and MSc. Cheng Kang in the Doctoral
Study program Bioengineering will take place on September 26th, 2022 from 11
a.m., in room KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Members of the public can participate via MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aF7C-kOu_rpBLkhzRwPwWTD4IMjnBP5SWQMUpejM4TU81%40thread.tacv2/1663251373341?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: kybic@fel.cvut.cz no later than September
23th,2022.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík