Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents State Doctoral Exam - Louis Montaut

On 2023-02-22 14:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - MSc. Louis Montaut- doktorský studijní program
Computer Science.Zkouška se uskuteční dne 22. 2. 2023 od 14:00 hodin v
místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím
připojení ke schůzce MS TEAMs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3as0VGLqQ5y_q9DATcrdHzP5IvSXsYi2-tgk6qowc8r681%40thread.tacv2/1676024356411?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: pajdla@cvut.cz
nejpozději do 21.2. 2023.

State Doctoral Exam for Louis Montaut in the Doctoral Study program Computer
Science will take place on February 22nd, 2023 from 2 p.m., room KN:E-218,
Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form. Those interested in remote
participation from the public will be able to do so by joining the MS Teams
meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3as0VGLqQ5y_q9DATcrdHzP5IvSXsYi2-tgk6qowc8r681%40thread.tacv2/1676024356411?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: pajdla@cvut.cz no later than February 21st.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík