Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Interaktivní systém pro presentaci modelů
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:PMT
Oponent:Ing JIndřich Fuka
Popis:V současné době je ve cvičeních předmětu Simulace a modelování testostován interaktivní systém pro presentaci modelů, které tvoří hierarchicky strukturovaný katalog. Systém pracuje v programovém prostředí Matlab - Simulink na principu simulinkových schémat modelů. Systém umožňuje nastavování změny parametrů modelů a zobrazení demo verzí. Systém interaktivně komunikuje s bohatou dokumentací o samotném systému a jeho rozšiřování i simulovaných modelech.
Vypsáno dne:05.09.2011
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík