Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Aplikace pro učení se libovolnému jazyku pomocí obrázkové databáze
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:
Vypsáno jako:DP,BP
Popis:Cílem práce je tvorba aplikace která propojuje informaci z vizuální a lexikální databáze, sloužící k učení se slovíček nového jazyka. Systém využívá stávající databáze Wordnet v jednotlivých jazycích, které mají indexovanou vizuální databázi.
Pokyny:Student vytvoří aplikaci, která je schopná načítat informace z vizuálních a lexikalních databází, a slouží k učení se slovíček cizího jazyka. Systém může být doplněn o automatický převod textu do mluveného jazyka popřípadě porovnát správnou výslovnost pro zvukové vstupy.
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:31.05.2012
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík