Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Generování hladké cesty pro autonomní vozidlo
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Popis:Tradiční plánovací metody generují cestu ve formě lomené čáry, což je pro řízení reálného robotu nepraktické. Cílem práce proto bude naimplementovat metodu, která plánuje cestu jako hladkou křivku (spline). Nezbytnou součástí bude rovněž experimentální ověření metody na reálném robotu. Předpoklady: základní znalost programování v C/C++.
Vypsáno dne:28.06.2013
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík