Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Demonstrace diagnostiky komunikace Profinet
Vedoucí:Pavel Burget
Vypsáno jako:PTO
Popis:Komunikace Profinet patří k nejrozšířenějším technologiím v průmyslové automatizaci. Stále více výrobců vybavuje své výrobky rozhraním Profinet. Cílem práce je vytvořit model s využitím moderních komponent (PLC, periferie) a využít maximum dostupných diagnostických prostředků pro diagnostiku komunikace i procesu. Proces bude představovat PC se Simulinkem, kde bude modelován průmyslový proces (např. vodárna, apod.) a který bude připojen k Profinetu.
Vypsáno dne:17.02.2016
Max.number of students:4
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík