Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Bezkolizní systém pro robotickou helikopteru
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Jan Chudoba
Vypsáno jako:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Popis:Úkolem bude modifikovat řídicího systému robotické helikoptéry poskytnuté pracovištěm vedoucího tak, aby neumožnil pohyb vedoucí ke kolizi helikoptéry s překážkami v jejím okolí. Pro zmapování okolí bude třeba zvolit vhodný senzorický systém.
Pokyny:Seznamte se se senzory používanými v robotice pro měření vzdáleností. Po konzultaci s vedoucím práce vyberte vhodné senzory a navrhněte jejich konfiguraci na robotické helikoptéře za účelem získání informací o překážkách v blízkosti helikoptéry. Navrhněte a implementujte modifikaci řídicího systému helikoptéry tak, aby zabránil pohybu helikoptéry vedoucí ke kolizi s překážkou.
Zadání práce je možné upravit tak, aby byl kladen důraz buď na senzorický systém, nebo na řídicí systém helikoptéry.

Předpokládá se základní znalost programování v C/C++. Výhodná je orientace v problematice teorie řízení.
Realizace:implementace v C/C++
Vypsáno dne:13.05.2019
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík