Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:3D detekce objektů pro autonomní řízení
Vedoucí:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI,SOP,PRO,PTO
Popis:Detekce a 3D lokalizace objektů (např. aut nebo chodců) je důležitou součástí všech autonomně řízených aut. Vstupem do této úlohy je sekvence senzorických měření (např. RGB obrázky, lidarové 3D point cloudy, GPS apod...), výstupem jsou bounding boxy popisující aktuální dopravní situaci z "ptačí perspektivy". V současnosti existuje mnoho veřejně dostupných anotovaných datasetů jako je např. Kitti dataset [1], nebo simulovaných datasetů z počítačových her GTA5 [2,3] na kterých je možno učit i vyhodnocovat.

Web skolitele: http://cmp.felk.cvut.cz/~zimmerk/

Preffered qualification:
- B or better result achieved in a programming oriented subject or even better: the active participation in a programming competition (e.g. CTU Open Contest, ACM ICPC).
- B or better result achieved in a computer vision oriented subject.
- experience with Python and Tensorflow
- good mathemathical background.
Pokyny:(1) Nastudujte stav poznání v 3D detekci a lokalizaci objektů pomocí hlubokých konvolučních síťí [4,5,6]
(2) Navrhněte a naimplementujte vlastní metodu a vyhodnotťe na vybraném datasetu.
Literatura:[1] http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_object.php?obj_benchmark=bev
[2] https://fcav.engin.umich.edu/sim-dataset/
[3] http://download.visinf.tu-darmstadt.de/data/from_games/index.html
[4] X. Chen, H. Ma, J. Wan, B. Li and T. Xia: Multi-View 3D Object Detection Network for Autonomous Driving. CVPR 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=POqBiiLaslk
https://arxiv.org/abs/1611.07759
[5] Kaiming He Georgia Gkioxari Piotr Dolla ́r Facebook AI Research (FAIR), Ross Girshick, Mask R-CNN, CVPR, 2017
https://arxiv.org/pdf/1703.06870.pdf
[6] Felipe Codevilla, Matthias Müller, Alexey Dosovitskiy, Antonio López, and Vladlen Koltun, End-to-end Driving via Conditional Imitation Learning, ICRA, 2018
http://vladlen.info/publications/conditional-imitation-learning/
Vypsáno dne:10.10.2017
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík