Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Plánování pohybu 3D objektů s využitím aproximačních řešení
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D.
Vypsáno jako:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Popis:Plánování pohybu je klasická úloha robotiky, ve které je úkolem nalézt bezkolizní cestu pro robot (objekt) v prostředí s překážkami. Aplikace této metody nachází uplatnění v celé řadě úloh (plánování pohybu mobilních robotů, manipulátorů, helikoptér, v CAD systémech pro analýzu průchodnosti objektů atd.). Pro zjednodušení plánování pohybu (což je obecně NP složitá úloha) je možné využít tzv. aproximačních řešení, které se postupně zpřesňují. Cílem práce je a) implementovat vybrané state-of-the-art metody pro výpočet aproximačních řešení a modifikovat je pro 3D objekty (objekty mohou být reprezentovány např. 3D meshem); b) modifikovat vybraný algoritmus plánování pohybu tak, aby využíval modifikačních řešení.

Předpoklady: dobrá znalost c/c++ a práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..).
Vypsáno dne:23.01.2019
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík