Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Návrh a realizace robota pro účast v soutěžích na Robotickém dni 2019 pořádaném MFF UK
Vedoucí:Martin Hlinovský
Vypsáno jako:PTO
Popis:Návrh a realizace robota, který bude schopen plnit úkol soutěže Toy Cleanup, nebo Ketchup House, volitelně obě tyto disciplíny. Cílem obou soutěží je autonomě sbírat kostky/plechovky a doručit je na určené místo. Díky podobnosti obou soutěží se pokuste postavit robota který zvládá obě tyto úlohy.
Robot by měl být schopný provozu i na výrazně menším hřišti, což dává možnost využít robota k propagačním účelům.
Vypsáno dne:07.02.2019
Max.number of students:5
Booked students:Aleš Novotný, Jan Machálek, Jiří Horyna, Martin Němec, Tadeáš Pilař
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík