Courses

Fall semester

Bachelor courses

CodeNameHoursEndingCreditsLecturer
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace4+2Z,ZK6Navara M.
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů2+2LZ,ZK6
Šika Z.
A4B01NUM Numerické metody2+2cZ,ZK6
Navara M.
A4B33OPT Optimalizace4+2cZ,ZK7
Werner T.
A4B33OSS Operační­ systémy a sí­tě›2+2cZ,ZK6
Lažanský J.
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení2+2cZ,ZK6
Matas J.
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I.3cKZ4
Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.
A7B39WPA Webové a podnikové aplikace2+2cZ,ZK6
Křemen P.
AD3B33DRR Dynamika a řízení robotů14+6LZ,ZK6
Šika Z.
AD7B39WPA Webové a podnikové aplikace14+6cZ,ZK6
Křemen P.
AE4B33OSS Operating Systems and Networks2+2cZ,ZK6
Lažanský J.
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning2+2cZ,ZK6
Matas J.
B3B33ALP Algoritmy a programování2p+2cZ,ZK6
Kybic J.
B3B35RO Roboti1p+2cKZ2
Šebek M.
B4B33RPH Řešení problémů a hry2p+3cKZ6
Svoboda T.
B6B33EAR Enterprise architektury2+2+2KZ5
Křemen P.
BD6B33EAR Enterprise architektury14KZ5
Křemen P.
BE5B33PRG Programming Essentials2+2Z,ZK6
Svoboda T.

Master courses

CodeNameHoursEndingCreditsLecturer
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky2+2cKZ4
Lhotská L.
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy2+2cZ,ZK6
Kubalík J.
A0M33PAR Praktická robotika1+3LKZ4
Přeučil L.
A3M33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 32+2jZ0
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika2+2LZ,ZK6
Přeučil L.
A3M33PRO Pokročilá robotika2+2LZ,ZK6
Pajdla T.
A4M33RPR Řízení projektů1+1cKZ3
Šedivý J.
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi2+2cZ,ZK6
A4M33TDV 3D počítačové vidění2+2cZ,ZK6
Šára R.
A4M33TVS Testování a verifikace software2+2cZ,ZK6
Mařík R.
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací1+1cZ3
Šedivý J.
A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické tech2+2jZ0
A6M33BIO Biometrie2+2cKZ4
Novák D.
A6M33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 32 + 2jZ0
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí2+2cZ,ZK4
Štěpánková O.
A6M33FZG Fyziologie a anatomie2+1LZ,ZK3
A6M33KSY Kognitivní systémy2+1cKZ4
Vavrečka M.
A6M33LEE Lékařská etika2+0cZ,ZK3
A6M33LI Lékařská informatika2+2cZ,ZK5
Lhotská L.
A6M33LTE Lékařská terminologie2sZ2
A6M33MOS Modelování a simulace2+2cZ,ZK5
A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů2+2cZ,ZK5
Kybic J.
A6M33ZPP Základy první pomoci2sZ1
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web2+2cKZ4
AE3M33MKR Mobile and Collective Robotics2+2LZ,ZK6
Přeučil L.
AE3M33PRO Advanced robotics2+2LZ,ZK6
Pajdla T.
AE4M33TDV 3D Computer Vision2+2cZ,ZK6
Šára R.
B3M33PIS Průmyslové informační systémy2+2cZ,ZK6
Kadera P.
B4M33DZO Digitální obraz2p+2cZ,ZK6
Hlaváč V.
B4M33PAL Pokročilá algoritmizace2p+2cZ,ZK6
Průša D.
BE3M33PIS Industrial Information Systems2+2cZ,ZK6
Kadera P.
BE4M33DZO Digital image2p+2cZ,ZK6
Hlaváč V.
BE4M33PAL Advanced algorithms2p+2cZ,ZK6
Průša D.
BE4M33SSU Statistical Machine Learning2p+2cZ,ZK6
Flach B.

PGS courses

CodeNameHoursEndingCreditsLecturer
XEP33GMM Graphical Markov Models2+1sZK4
Flach B.
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision3sZK4
Navara M.
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence2+1sZK4
Lhotská L.
XP33MOLModální logika pro distribuované systémy2+0sZK4Štěpánková O.
XP33TTM Text mining2+0sZK4
Mařík V.
XP33UID Umělá inteligence2+1sZK4
Mařík V.
XP33VID 3D Počítačové vidění2+2sZK4
Šára R.
XP33ZVD Základy počítačového vidění2+2sZK4
Hlaváč V.

Spring semester

Bachelor courses

CodeNameHoursEndingCreditsLecturer
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2c Z,ZK 5
Rollo, M. a Novák, D.
A3B33OSD Operační systémy a databáze 3+2c Z,ZK 6
Štěpán P., Sojka M.
A3B33ROB Robotika 2+2L Z,ZK 6
Smutný V.
A4B33ALG Algoritmizace 2+2c Z,ZK 6
Genyk-Berezovskyj M.
A4B33DS Databázové systémy 2+2c Z,ZK 6
Komenda A.
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2+2c Z,ZK 6
Železný F.
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2+2c Z,ZK 6
Pěchouček M.
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 3c KZ 4
Genyk-Berezovskyj M.
A7B33DIF Zpracování digitální fotografie 2+2L Z,ZK 5
Hlaváč V.
AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 14+6c Z,ZK 5
Rollo, M. a Novák, D.
AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21+6c Z,ZK 6
Štěpán P.
AD3B33ROB Robotika 14+6L Z,ZK 6
Smutný V.
AE3B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2+2c Z,ZK 5
Mařík V.
AE3B33OSD Operating Systems and Databases 3+2c Z,ZK 6
Štěpán P.
AE3B33ROB Robotics 2+2L Z,ZK 6
Smutný V.
AE4B33DS Database Systems 2+2c Z,ZK 6
Komenda A.
AE4B33FLP Functional and Logic Programming 2+2c Z,ZK 6
Železný F.
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2+2c Z,ZK 6
Pěchouček M.
B6B33DBS Databázové systémy2+2+3Z,ZK6
Komenda A.
BD6B33DBS Databázové systémy14Z,ZK6
Komenda A.
BE5B33ALG Algorithms2+2cZ,ZK6
Genyk-Berezovskyj M.

Master courses

CodeNameHoursEndingCreditsLecturer
A0M33KAJ Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu 2+2c KZ 4
Žára O.
A0M33PIS Průmyslové informační systémy 2+2c Z,ZK 6
Náplava P.
A3M33IRO Inteligentní robotika 3+2L Z,ZK 7
Hlaváč V.
A3M33UI Umělá inteligence 2+2c Z,ZK 6
Mařík V.
A3M99PTO Práce v týmu a její organizace 1+3c KZ 6
Čech J.
A4M33AU Automatické uvažování 2+2c Z,ZK 6
Štěpánková O.
A4M33BDT Technologie pro velká data 1p+1c KZ 3
Šedivý J.
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 2+2c Z,ZK 6
Kubalík J.
A4M33CPM Corporate performance management 1+1s KZ 3
Náplava P.
A4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2+2c Z,ZK 6
Pajdla T.
A4M33MPV Metody počítačového vidění 2+2c Z,ZK 6
Matas J.
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 2+1c Z,ZK 4
Kouba Z.
A6M31LET Lékařská technika 3+3L Z,ZK 6
Havlík J.
A6M33AST Asistivní technologie a dohledové systémy 2+2L Z,ZK 5
Štěpánková O.
A6M33BIN Bioinformatika 2+2c Z,ZK 5
Železný F.
A6M33MBG Molekulární biologie a genetika 3+1c Z,ZK 4
A6M33NIN Neuroinformatika 2+2c Z,ZK 5
Novák D.
A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 2+2s Z,ZK 4
Lhotská L.
A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací 2+0c KZ 2
A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství 2+2c Z,ZK 5
Navara M.
A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2+2c Z,ZK 5
Kybic J.
AD4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 14+6c Z,ZK 6
Kubalík J.
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web 2+2c KZ 4
Křemen P.
AE0M33PIS Industrial Information Systems 2+2c Z,ZK 6
Náplava P.
AE3M33IRO Intelligent robotics 3+2c Z,ZK 7
Hlaváč V.
AE3M33UI Artificial Intelligence 2+2c Z,ZK 6
Mařík V.
AE3M99PTO Team Work 1+3c KZ 6
Čech J.
AE4M33AU Automatic Reasoning 2+2c Z,ZK 6
Štěpánková O.
AE4M33BIA Bio Inspired Algorithms 2+2c Z,ZK 6
Kubalík J.
AE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2+2c Z,ZK 6
Pajdla T.
AE4M33MPV Computer Vision Methods 2+2c Z,ZK 6
Matas J.

PGS courses

CodeNameHoursEndingCreditsLecturer
XEP33FLO Fuzzy logika2+0sZK4
Navara M.
XEP33SAM Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod 2+2s ZK 4
Chum O.
XP33ICT Moderní ICT pro průmysl a Smart Grids 2+0 ZK 4
Vrba P.
XP33IMD Informatika v klinické medicíně 2+0s ZK 4
Svačina Š.
XP33KSI Vybrané kapitoly ze softwarového inženýrství 2+0s ZK 4
Kroha P.
XP33LPD Logika a logické programování 2+2s ZK 4
Štěpánková O.
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2s ZK 4
Pták P.
XP33RMD Řízení mobilních robotů 2+2s ZK 4
Nahodil P.
XP33ROD Rozpoznávání 2+2s ZK 4
Hlaváč V.
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání 2+2s ZK 4
Matas J.
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2+0s ZK 4
Nosková J.
XP33TRK Teorie rizika pro kybernetiku 2+1s Z,ZK 4
Šulista M.

Previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Spring 2016

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
17BIEHT   
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2c Z,ZK 5 Rollo, M. a Novák, D. 
A3B33OSD Operační systémy a databáze 3+2c Z,ZK 6 Štěpán P., Sojka M. 
A3B33ROB Robotika 2+2L Z,ZK 6 Smutný V. 
A4B33ALG Algoritmizace 2+2c Z,ZK 6 Genyk-Berezovskyj M. 
A4B33DS Databázové systémy 2+2c Z,ZK 6 Komenda A. 
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2+2c Z,ZK 6 Železný F. 
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2+2c Z,ZK 6 Pěchouček M. 
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 3c KZ 4 Genyk-Berezovskyj M. 
A7B33DIF Zpracování digitální fotografie 2+2L Z,ZK 5 Hlaváč V. 
AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 14+6c Z,ZK 5 Rollo, M. a Novák, D. 
AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21+6c Z,ZK 6 Štěpán P. 
AD3B33ROB Robotika 14+6L Z,ZK 6 Smutný V. 
AE3B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2+2c Z,ZK 5 Mařík V. 
AE3B33OSD Operating Systems and Databases 3+2c Z,ZK 6 Štěpán P. 
AE3B33ROB Robotics 2+2L Z,ZK 6 Smutný V. 
AE4B33DS Database Systems 2+2c Z,ZK 6 Komenda A. 
AE4B33FLP Functional and Logic Programming 2+2c Z,ZK 6 Železný F. 
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2+2c Z,ZK 6 Pěchouček M. 
B6B33DBS Databázové systémy2+2+3Z,ZK6 Komenda A.Labs 
BD6B33DBS Databázové systémy14Z,ZK6 Komenda A.Labs 
BE5B33ALG Algorithms2+2cZ,ZK6 Genyk-Berezovskyj M. 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0M33KAJ Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu 2+2c KZ 4 Žára O. 
A0M33PIS Průmyslové informační systémy 2+2c Z,ZK 6 Náplava P. 
A3M33IRO Inteligentní robotika 3+2L Z,ZK 7 Hlaváč V. 
A3M33UI Umělá inteligence 2+2c Z,ZK 6 Mařík V. 
A3M99PTO Práce v týmu a její organizace 1+3c KZ 6 Čech J. 
A4M33AU Automatické uvažování 2+2c Z,ZK 6 Štěpánková O. 
A4M33BDT Technologie pro velká data 1p+1c KZ 3 Šedivý J. 
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 2+2c Z,ZK 6 Kubalík J. 
A4M33CPM Corporate performance management 1+1s KZ 3 Náplava P. 
A4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2+2c Z,ZK 6 Pajdla T. 
A4M33MPV Metody počítačového vidění 2+2c Z,ZK 6 Matas J. 
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 2+1c Z,ZK 4 Kouba Z. 
A6M31LET Lékařská technika 3+3L Z,ZK 6 Havlík J. 
A6M33AST Asistivní technologie a dohledové systémy 2+2L Z,ZK 5 Štěpánková O. 
A6M33BIN Bioinformatika 2+2c Z,ZK 5 Železný F. 
A6M33MBG Molekulární biologie a genetika 3+1c Z,ZK 4  
A6M33NIN Neuroinformatika 2+2c Z,ZK 5 Novák D. 
A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 2+2s Z,ZK 4 Lhotská L. 
A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací 2+0c KZ 2  
A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství 2+2c Z,ZK 5 Navara M. 
A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2+2c Z,ZK 5 Kybic J. 
AD4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 14+6c Z,ZK 6 Kubalík J. 
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web 2+2c KZ 4 Křemen P. 
AE0M33PIS Industrial Information Systems 2+2c Z,ZK 6 Náplava P. 
AE3M33IRO Intelligent robotics 3+2c Z,ZK 7 Hlaváč V. 
AE3M33UI Artificial Intelligence 2+2c Z,ZK 6 Mařík V. 
AE3M99PTO Team Work 1+3c KZ 6 Čech J. 
AE4M33AU Automatic Reasoning 2+2c Z,ZK 6 Štěpánková O. 
AE4M33BIA Bio Inspired Algorithms 2+2c Z,ZK 6 Kubalík J. 
AE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2+2c Z,ZK 6 Pajdla T. 
AE4M33MPV Computer Vision Methods 2+2c Z,ZK 6 Matas J. 
PGS courses (Doktorandské předměty)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33FLO Fuzzy logika2+0sZK4 Navara M. 
XEP33SAM Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod 2+2s ZK 4 Chum O. 
XP33ICT Moderní ICT pro průmysl a Smart Grids 2+0 ZK 4 Vrba P. 
XP33IMD Informatika v klinické medicíně 2+0s ZK 4 Svačina Š. 
XP33KSI Vybrané kapitoly ze softwarového inženýrství 2+0s ZK 4 Kroha P. 
XP33LPD Logika a logické programování 2+2s ZK 4 Štěpánková O. 
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2s ZK 4 Pták P. 
XP33RMD Řízení mobilních robotů 2+2s ZK 4 Nahodil P. 
XP33ROD Rozpoznávání 2+2s ZK 4 Hlaváč V. 
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání 2+2s ZK 4 Matas J. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2+0s ZK 4 Nosková J. 
XP33TRK Teorie rizika pro kybernetiku 2+1s Z,ZK 4 Šulista M. 
External courses (Externí předměty)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Tomáš Svoboda