Detail of the student project

List
Topic:Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vaším úkolem bude realizovat metody automatického vyletu a přistání modelu autonomní helikoptéry. Fáze přistání bude sestávat z fáze nalezení přistávacího místa (heliportu) a z vlastní realizace regulátoru zajišťujícího navigaci helikoptéry na cíl. Předpokládá se použití vizuálních metod pro nalezení relativní polohy přistávacího místa.
Responsible person: Petr Pošík