Detail of the student project

List
Topic:Lokalizační systém pro mobilní robot využívající soustavu statických kamer
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je návrh a implementace systému pro vizuální lokalizaci mobilních robotů (vč. létajících) v omezeném testovacím prostoru. Systém by měl kombinovat informaci z více kamer umístěných kolem daného prostoru. Roboty budou detekovány vizuálními značkami na nich umístěnými. Plánované využití systému je pro identifikaci modelů robotů a ladění jejich řízení v laboratorních podmínkách, dále pak pro poskytnutí referenční polohy při experimentech.
Responsible person: Petr Pošík