Detail of the student project

List
Topic:Navigace mobilního robotu v nemocničním prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V nemocnicích je třeba automaticky přemisťovat pacienty mezi pokoji a dalšími prostorami. Úkolem je vylepšit navigaci autonomních robotů tak, aby byly v takovém prostředí použitelné.
Responsible person: Petr Pošík